Làm việc với Yacht Trans dòng có nghĩa là làm việc trong một môi trường quốc tế.

Đơn xin việc không mong muốn: do tăng trưởng ổn định của chúng tôi, vận chuyển du thuyền công việc cơ hội phát sinh thường xuyên. Xin được mời nộp hồ sơ xin việc của bạn và CV cho vị trí tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai của e-mail.

Liên hệ chúng tôi

Tên bạn *

Email của bạn *

Chủ đề

Tin nhắn của bạn

Đính kèm CV

Yacht Trans dòng – của bạn vận chuyển du thuyền Công ty cho toàn cầu vận chuyển du thuyền.

Job cơ hội vận chuyển du thuyền

1
Phần
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone