Τα έγγραφα που απαιτούνται Yacht Transport

Τελωνείων και εκκαθάρισης

 

Οι διατυπώσεις για την εξαγωγή και εισαγωγή σκάφος σας μεταξύ διαφορετικών χωρών είναι δική σας ευθύνη.

Yacht Trans Lines παρέχει ως υπηρεσία για τις υπηρεσίες εκτελωνισμού των πελατών της στο φορτίο και απαλλαγή λιμάνι. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι θα βρίσκονται στη Γερμανία και ως εκ τούτου θα πρέπει να συντονίσουν με ένα κατάλληλο μέσο στο φορτίο ή την απαλλαγή της χώρας να συντονίσουν την κάθαρση του σκάφους σας μέσω των τελωνειακών.

Ωστόσο, για να σας βοηθήσει με αυτό το έργο όσο το δυνατόν περισσότερο, θα πρέπει να λάβουμε από εσάς, εκτός από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και λίστα ελέγχου, τα ακόλουθα έγγραφα:

Τα έγγραφα που απαιτούνται Yacht Transport

  1. Αντίγραφο των εγγράφων καταγραφής των γιοτ σας.
  2. Ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (π.χ.. αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς).
  3. Ένα αντίγραφο του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη του γιοτ

Είναι πολύ πιθανό ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις δεν θα έχουν ολοκληρωθεί όταν το σκάφος σας έχει αποφορτιστεί. Μπορείτε, επομένως, δεν επιτρέπεται να πλεύσει μέχρι να έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τις αρμόδιες αρχές. Ουσιαστικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορεί να προκύψει για την αποτυχία του ιδιοκτήτη του γιοτ για να συμμορφωθούν με τις τελωνειακές ρυθμίσεις ή για μη εγκεκριμένη αναχώρησης χωρίς άδεια είτε από τις τοπικές αρχές ή τον πράκτορα για το σκάφος που μεταφέρει.

Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να παραδώσει το σκάφος μας για τη φόρτωση χωρίς οποιεσδήποτε και όλων των όπλων, πυρομαχικά, λαθρεπιβάτες, επικίνδυνα εμπορεύματα, λαθρεμπόριο, αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα και παράνομο ή παράνομων ουσιών. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεση και δήμευση του σκάφους σας, καθώς και την επιβολή αστικών ή ποινικών κυρώσεων.

Yacht Trans Lines - σας γιοτ μεταφορών Η εταιρεία για την παγκόσμια γιοτ ναυτιλία

1
Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone