Làm thế nào nó hoạt động?

Tàu thuyền và du thuyền để vận chuyển du thuyền được xếp lên tàu bằng cần cẩu cảng hoặc tàu Lift nặng chuyên ngành.

Trên tuyến đường nhất định cũng 'nổi trên- nổi off 'dịch vụ dành cho vận tải du thuyền, Tuy nhiên các dịch vụ này không đi thuyền đến tất cả các điểm, như đi qua kênh đào Suez và Panama trở nên rất đắt.

Một chiếc thuyền được nâng lên khỏi mặt nước để các tàu của cần cẩu hàng nặng và được đặt trên một cái nôi vận chuyển phù hợp cho vận chuyển du thuyền!

Hãy xem một chuỗi các hình ảnh dưới đây:

Yacht Trans dòng – của bạn vận chuyển du thuyền Công ty cho toàn thế giới vận chuyển thuyền.

0
Phần
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone