Cái nôi Yacht Vận Chuyển:

Nếu thuyền của bạn không được trang bị với một trailer, bạn sẽ cần một cái nôi. Cái nôi là một trong những thành phần quan trọng nhất trong gói vận chuyển để vận chuyển Yachts và mỗi thuyền có thể yêu cầu một cái nôi khác nhau.

Chuyên gia thiết kế của chúng tôi sẽ xây dựng một thép và / hoặc gỗ cái nôi để đáp ứng các chi tiết kỹ thuật chính xác của chiếc thuyền của bạn và tối đa hóa an toàn. Cho dù bạn cần một cái nôi cho một du thuyền lớn hoặc xe hơi nhỏ nhỏ, điện hoặc buồm, Yacht Trans Lines sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Lựa chọn “cần một cái nôi” and include dimensions and weight on our quote form and we will include a cradle in our shipping quotation. Please give us enough time in advance to produce and assemble a cradle. Trên tuyến đường nhất định, chúng tôi có thể thuê cái nôi cho các lô hàng Yacht của bạn.

Yacht Trans Lines - của bạn vận chuyển du thuyền Công ty cho toàn cầu vận chuyển du thuyền

0
Phần
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone