Yacht Trans Lines đã đi vào hoạt động kể từ 2004 và bắt đầu nó hoạt động bán vé ở Dubai / UAE. Từ khi 2015 chúng tôi cũng đang hoạt động tại Hamburg / Germany.

Với nhu cầu gia tăng để thiết lập và mở văn phòng hiện diện và vị trí thiết bị chiến lược mới, chúng tôi muốn đưa thú vị này transport investment cơ hội, là một phần của kinh doanh của chúng tôi. Yacht Trans Dây chuyền cung cấp đầy đủ các chuyên môn cần thiết để thực hiện đầu tư của bạn thành công; từ vận tải, để quản lý kỹ thuật với truy cập trực tiếp đến thị trường du thuyền và vận chuyển.

Để biết thêm thông tin, trích dẫn và khả năng đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Tên bạn *

Email của bạn *

Chủ đề

Tin nhắn của bạn

Yacht Trans dòng – của bạn vận chuyển du thuyền Công ty cho toàn cầu vận chuyển du thuyền.

Cơ hội đầu tư Giao thông vận tải

0
Phần
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone