Νομικοί όροι για τη χρήση της ιστοσελίδας του Σκάφους Trans Lines

 1. Πνευματικά δικαιώματα
  Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της © Yacht Trans Γραμμές 2015. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου που κατέχονται από Yacht Trans Γραμμές. Αντιγραφή και η λήψη του δικτυακού τόπου ή τμημάτων του επιτρέπεται για ιδιωτική χρήση από το χρήστη μόνο. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας είναι για γενική ενημέρωση και μόνο τη χρήση σας. Είναι να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η αντιγραφή ή άλλη χρήση για εμπορικούς σκοπούς, ιδιαίτερα διαβίβαση έναντι αμοιβής, Δεν επιτρέπεται.

Οποιαδήποτε αναδιανομή και αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός από την ακόλουθη:

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο αποσπάσματα μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας. Μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε μεμονωμένα τρίτα μέρη για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο αν αναγνωρίσουμε την ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού

Δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με ρητή έγγραφη άδειά μας, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου. Ούτε μπορεί να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.

 1. Συλλογή, τη χρήση και τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα Yacht Trans Γραμμές, web server μας αποθηκεύει αυτόματα τη διεύθυνση IP της Υπηρεσίας Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου σας, η ιστοσελίδα που μας επισκέπτονται από, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας καθώς και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης.

Άλλα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε περίπτωση που ο χρήστης μας εντολή να το πράξουν, π.χ.. για καταχώριση, E-mail, ανταγωνισμός, μέσω μιας επαφής- ή φόρμα ρυθμό. Yacht Trans Lines δεν κατάφερε να περάσει για τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας σε τρίτους, εκτός αν μας ζητηθεί από τον επισκέπτη.

Δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με ρητή έγγραφη άδειά μας, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου. Ούτε μπορεί να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.

 1. Αποποίηση ευθυνών
  Αν και έχει ληφθεί μέγιστη δυνατή μέριμνα κατά την κατάρτιση αυτού του δικτυακού τόπου, σφάλματα ή ανακρίβειες μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται. Yacht Trans Lines δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τυχόν συνέπειες από τη χρήση των πληροφοριών και του περιεχομένου. Αυτές οι πληροφορίες και τα περιεχόμενα παρέχονται μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς και δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο / χώρος
  Αποκλειστικά γερμανικό δίκαιο ισχύει για τη χρήση της ιστοσελίδας Yacht Trans Γραμμές. Ο χώρος για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης είναι έμπορος, Αμβούργο, Γερμανία.

 

Όλες οι έννομες σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν ή θα προκύψουν στο μέλλον, θα πρέπει να διέπεται από το γερμανικό δίκαιο και μόνο γερμανικά δικαστήρια αυτά είναι αρμόδια.

(Από τον Σεπτέμβριο 2015)

Η διοίκηση, Yacht Trans Γραμμές – © 2015 – ALL RIGHTS RESERVED

Yacht Trans Γραμμές – σας γιοτ μεταφορών Η εταιρεία για την παγκόσμια γιοτ ναυτιλία

0
Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone