Wettelijke voorwaarden voor het gebruik van de website van Yacht Trans Lines

 1. Auteursrecht
  Deze website en de inhoud is copyright van © Yacht Trans Lines 2015. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten met betrekking tot het ontwerp en de inhoud van deze website worden gehouden door Yacht Trans Lines. Kopiëren en downloaden van de website of delen ervan is toegestaan ​​voor privé-gebruik door de gebruiker alleen. De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. In ieder geval is het kopiëren of ander gebruik voor commerciële doeleinden, met name het doorgeven van tegen betaling, is niet toegestaan.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm is anders dan de volgende verboden:

U kunt printen of downloaden naar een lokale harde schijf extracten voor uw persoonlijke en niet-commercieel gebruik. U kunt de inhoud van individuele derden voor hun persoonlijk gebruik kopiëren, maar alleen als je de website als de bron van het materiaal te erkennen

Je mag niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, distribueren of commercieel exploiteren van de inhoud. Ook kunt u het doorgeven of opslaan in een andere website of andere vorm van elektronische zoeksysteem.

 1. Verzamelen, Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens
  Wanneer u de Yacht Trans Lines website te bezoeken, onze webserver slaat automatisch het IP-adres van uw Internet Service Provider, de website die u bezoekt ons uit, de webpagina's die u bezoekt op onze site en de datum en duur van het bezoek.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als de gebruiker is het instrueren van ons om dat te doen, bijv. Voor registratie, E-mail, concurrentie, door middel van een contactpersoon- of snelheid aanvraagformulier. Yacht Trans Lines niet doorgeven van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website aan derden, tenzij we worden verzocht om dit te doen door de bezoeker.

Je mag niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, distribueren of commercieel exploiteren van de inhoud. Ook kunt u het doorgeven of opslaan in een andere website of andere vorm van elektronische zoeksysteem.

 1. Legal disclaimer
  Hoewel uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, fouten of onjuistheden kan nog steeds optreden. Yacht Trans Lines is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie en de inhoud van de website of eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie en inhoud. Deze informatie en de inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor reclame doeleinden en zijn niet juridisch bindend. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

 

 1. Toepasselijk recht / venue
  Voor het gebruik van het Jacht Trans Lines website uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Het trefpunt voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, op voorwaarde dat de klant een handelaar, Hamburg, Duitsland.

 

Elke juridische relaties die kunnen bestaan ​​of kunnen ontstaan ​​in de toekomst worden beheerst door het Duitse recht en de enige Duitse rechtbanken zijn bevoegd.

(Vanaf september 2015)

De leiding, Yacht Trans Lines – © 2015 – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Yacht Trans Lines – uw Yacht Transport bedrijf voor globale yacht verzendkosten

0
Aandeel
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone