Juridiska villkor för användningen av webbplatsen för Yacht Trans Lines

 1. Copyright
  Denna webbplats och dess innehåll är upphovsrätt © Yacht Trans Lines 2015. Alla rättigheter reserverade.

Alla rättigheter i samband med utformningen och innehållet på denna webbplats ägs av Yacht Trans Lines. Kopiera och ladda ner webbplatsen eller delar av det är tillåtet för privat bruk av användaren endast. Innehållet i sidorna på denna webbplats är till allmän information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande. I vilket fall som helst kopiering eller annan användning för kommersiella ändamål, särskilt föra vidare mot betalning, Det är inte tillåtet.

Alla omfördelning eller återgivning av delar av eller hela innehållet i någon form är förbjudet annat än följande:

Du kan skriva ut eller ladda ner till en lokal hårddisk utdrag bara din personliga och icke-kommersiellt bruk. Du kan kopiera innehållet till enskilda tredje parter för personligt bruk, men bara om du erkänner hemsidan som källan till materialet

Du får inte, förutom med vårt uttryckliga skriftliga medgivande, distribuera eller kommersiellt exploatera innehållet. Inte heller kan du sända den eller förvara den i någon annan webbplats eller annan form av elektroniskt söksystem.

 1. Samla, använda och föra vidare av personuppgifter
  När du besöker Yacht Trans Lines hemsida, vår webbserver sparar automatiskt IP-adressen till din Internet Service Provider, webbplatsen du besöker oss från, webbsidor som du besöker på vår webbplats och datum och längd för besöket.

Andra personuppgifter sparas endast om användaren instruerar oss att göra det, t.ex. för en registrering, E-post, konkurrens, genom en kontakt- eller hastigheten frågeformulär. Yacht Trans Lines inte vidarebefordra personuppgifter besökare på vår hemsida till tredje part, om vi uppmanas att göra det av besökaren.

Du får inte, förutom med vårt uttryckliga skriftliga medgivande, distribuera eller kommersiellt exploatera innehållet. Inte heller kan du sända den eller förvara den i någon annan webbplats eller annan form av elektroniskt söksystem.

 1. Legal disclaimer
  Även om stor omsorg har tagits vid sammanställningen denna webbplats, felaktigheter kan förekomma fortfarande. Yacht Trans Lines är inte ansvarig för riktigheten i informationen och innehållet på webbplatsen eller eventuella konsekvenser av användningen av informationen och innehållet. Denna information och innehåll tillhandahålls enbart i reklamsyfte och är inte rättsligt bindande. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller följdskada eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinster som härrör från, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

 

 1. Tillämplig lag / plats
  Exklusivt tysk lag gäller för användning av Yacht Trans Lines hemsida. Platsen för alla tvister som uppstår i samband med användning av webbplatsen är, förutsatt att kunden är en köpman, Hamburg, Tyskland.

 

Eventuella rättsförhållanden som kan finnas eller kan uppstå i framtiden skall regleras av tysk rätt och endast tyska domstolar skall vara behöriga.

(I september 2015)

Förvaltningen, Yacht Trans Lines – © 2015 – EFTERTRYCK FÖRBJUDES

Yacht Trans Lines – din yacht transport företag för global yacht sändnings

0
Dela
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone